nyt-net.dk
 

 
 

 

Brud på rygsøjlenr

Tilbage til førstehjælp

 
                 
 

Rygsøjlen består kort fortalt af ryghvirvler og bruskskiver (diskos), samt i og omkring rygsøjlen findes en række vigtige nerver.
Ved brud på rygsøjlen kan disse knogler trykke mod rygmarven og beskadige denne.
Dette kan medføre surrende fornemmelser i ben eller arme eller total lammelse i dele af kroppen.

 
                 
  Rygmarvsskader kan også fremkaldes eller forværres, hvis den tilskadekomnes over-krop eller hoved bøjes forover.  
           
  Førstehjælp.      
           
  Klager den tilskadekomne over smerter i ryggen, eller over at han/hun ikke kan mærke dele af sin krop, skal han/hun forblive i findestillingen.    
           
  Er flytning eller vending nødvendig af hensyn til vejrtrækningen, eller den tilskadekomnes sikkerhed, skal dette gøres på en måde så foroverbøjning eller vridning af rygsøjlen undgås.    
           
 

Ved nødflytning skal den tilskadekomne lægges på et fast underlag (en dør eller lignende) i den stilling, hvori han/hun findes.

Findes et sådant underlag ikke, flyttes den tilskadekomne ved at trække i tøjet i kroppens længderetning.

   
                 
   

UNDGÅ AT FLYTTE DEN TILSKADEKOMNE HVIS DETTE KAN LADE SIG GØRE.

   
                 
   

Brud på Halshvirvlerne

   
                 
 

Den hyppigste årsag til brud på halshvirvlerne er en bilulykke med voldsom påkørsel bagfra.

Ved påkørslen kastes hele bilen fremad, og det betyder, at stoleryggen presser kroppen fremad, medens hovedet ikke følger med, hvis der ikke er nakkestøtte.

 
                 
  Virkning.    

 
           
 

Hovedet kastes kraftigt bagover i forhold til kroppen.

Herved krummes halshvirvlerne stærkt bagover.

Halshvirvellegemerne trækkes kraftigt fra hinanden fortil, hvorved bruskskiverne (diskos) imellem hvirvlerne rives af, og de forreste ledbånd, som holder hvirvlerne sammen, overrives.

Halshvirvelsøjlen bliver løs med risiko for læsion af rygmarven.

 
           
  Symptomer.      
           
 

-   Den tilskadekomne angiver smerte i halsen ved mindste bevægelse.

-        Der er løshed i halsen.

-     Ved bevidstløshed er det svært at konstatere, men ulykkens art og hovedets stilling kan give mistanke om brud på halshvirvlen.

 
                 
   

Ved den mindste mistanke, behandles den tilskadekomne som var der brud på halshvirvlen.

   
                 
          Førstehjælp.    
                 
 

-     Stands ulykken (advar andre trafikanter).

-    Hvis det ikke er livsfarligt at blive i bilen, skal den tilskadekomne blive siddende til der kommer professionelt hjælp.

-     Støt hovedet til hjælp når frem.

 
         
 

Ved truende brand:

   
       
 

-    Støt hovedet og træk den tilskadekomne ud af bilen (se nødflytning).

 
         
  Livreddende førstehjælp.    
         
 

-   Hvis den tilskadekomne er bevidstløs:
Trinvis førstehjælp.