nyt-net.dk

 
 

 

Faste forbindinger

Tilbage til førstehjælp

 
                 
 

Normalt vil der i Danmark ikke gå ret lang tid, inden der kommer professionel hjælp tilstede ved et ulykkestilfælde.

Derfor vil førstehjælperens opgave være, at standse ulykken, yde trinvis og livreddende førstehjælp samt psykisk førstehjælp.
Meget sjældent vil der blive tale om, at det på ulykkesstedet, kan blive nødvendigt at anlægge forbindinger.

Dog kan der opstå situationer, hvor man for eksempel er alene på et uheldssted med flere tilskadekomne, hvor det kan blive nødvendigt at anlægge forbindinger/trykforbindinger, for at kunne yde livreddende førstehjælp til så mange som muligt.  

 
                 
 

Sterile forbindinger – kompresforbindinger.

Kompres forbindingen er en ”en ud-i-et-forbinding”, der består af et stykke kompres, som er syet fast i et gazebind, således at det er delt i en stor og en lille rulle (med kompresset imellem).

Når du åbner kompres forbindingen, skal du være opmærksom på, at kompresset ligger sammenfoldet en gang med den side, der skal vende ind mod såret (vender indad i sammenfoldet stand).

Det er meget let at få fat i gazerullerne.

Træk forsigtigt i de to ruller, og kompresset vil automatisk folde sig ud, uden at du behøver at rører ved det.
Kompresset i forbindingen anbringes, så det dækker såret.
Den side af kompresset, der skal vende mod såret, må ikke berøres (så er det jo ikke sterilt længere).

Hold fast i den lille binderulle og læg bindeturene med den lange (store) gazerulle omkring det sted der skal forbindes.
Knyt til sidst de to bindeender over såret, således at du herved standser blødningen.

 
                 
 

Skal du forbinde dig selv (selvhjælp), skal du holde den lille binderulle med tænderne og ellers følge ovenfor beskrevet fremgangsmåde.

HUSK!!!  Bindeknuden skal foretages oven på såret, således at denne trykkes ned i såret og dermed standser blødningen.

Det er vigtigt, at når du ruller den store gazerulle ud over kompresset, så skal den dække alle kanter på kompresset, således at der ikke trænger snavs, støv eller andet skidt ind i såret.