nyt-net.dk

 
 

 

Forbrændinger

Tilbage til førstehjælp

 
                 
 

Åben ild og varme genstande giver forbrændinger. Kogende vand, damp og varme væsker giver skoldninger. De to former for varmepåvirkning vil blive behandlet under et og omtales nedenfor som forbrændinger, idet der ikke er nogen forskel på virkningen på huden.

Forbrændingens dybde har i mange år været beskrevet i grader (°), men det alene er ikke udtryk for hvor livstruende en forbrænding er, hertil skal lægges størrelsen af område der er forbrænd.

Til vurdering af, hvor stor en del af kroppen der er forbrændt, har man opstillet en anvendelig regel, der med runde tal deler kroppen op i afsnit, som udgør 9% eller 18% af hele kroppen (se tegningen).  

 
                 
     

Forbrændingsgrader.

     
                 
 

1° forbrænding       Er en overfladisk forbrænding, der viser sig ved en rødmen af huden,
                                     som bliver meget øm og svier.
 
                 
 

2° forbrænding         Ved den mere dybgående forbrænding, påvirkes hudens
 hårkarnet, således at der træder væske ud.
 Væsken samles og danner blærer.
 Huden fremtræder meget rød med større eller mindre blærer.

Det gør meget ondt i det forbrændte område.

 
                 
 

3° forbrændinger 

Huden ødelægges ned i de dybere lag, så hele huden  og måske underliggende muskelvæv kan blive ødelagt.

Det forbrændte område kan være hvid læderagtig hud, men det kan også være helt forkullet og dermed sort.

 
                 
 

9% reglen          

Hovedet                             =   9%

Hver af armene                   =  9%

Hver af benene                   = 18%

Kroppens forside                = 18%

Kroppens bagside              =  18%

De ydre kønsorganer          =  1%