nyt-net.dk

 
 

 

Forgiftninger

Tilbage til førstehjælp

 
                 
 

Ved forgiftninger forstås indtagelse af kemiske stoffer i en sådan mængde, at det er farligt for den person der har indtaget dem.  

 
                 
 

Ved indtagelse forstås enten gennem huden, luftvejen eller munden – kort sagt, 
at det bringes ind i kroppen.

Ved kemisk stof forstås et utal af stoffer af enhver art: Kemiske, biologiske og 
medicinske.

Ved i en sådan mængde forstås, at nogle stoffer tåler man let i små mængder,
mens de bliver giftige, hvis man tager meget af dem.
Eksempel: En sovepille vil ikke give forgiftning, mens indtagelse af 20 vil gøre det.

Ved farligt for den person forstås, at vi alle er forskellige, det den ene tåler – 
og måske ikke kan undvære – vil være giftigt for andre.
Eksempel: Hjertemedicin er godt for en hjertepatient, men kan være livsfarligt for en rask.

Naturligvis er der masser af stoffer, som vil være livsfarlig for alle.  

 
                 
 

Førstehjælp:

Den forgiftede er vågen:

Giv ikke noget at drikke – det kan øge optagelsen af giften.
Stik en finger i halsen på ham/hende, så han/hun kommer til at kaste op, herved fjernes mest muligt af giftstoffet.
Læg den forgiftede i aflåst sideleje – tilkald hjælp

OBS!!!   Dette må du dog ikke gøre, hvis det drejer sig om ætsende gifte, petroleum
   
          eller lampeolie.

 
                 
 

Medens du venter på ambulancen skal du:

Tale med den forgiftede, så du hele tiden kan kontrollere dennes bevidsthedstilstand.

 
             
 

Bliver den forgiftede bevidstløs skal du:

Yde trinvis førstehjælp.

 
             
  Den forgiftede er bevidstløs:
 
Trinvis førstehjælp til bevidstløse.
 Tilkalde hjælp.
 
                 
   

VIGTIGT !!! Gem pilleglas eller den emballage giften har været i - de/den skal med til læge/sygehus.

   
                 
 

Førstehjælperens egen sikring ved forgiftninger.

I landbruger, skovbrug, gartnerier og lignende steder, findes der endnu giftstoffer der er uhyre farlige, slev om disse for længst er blevet forbudt, kan der findes ”rester”.

Har en person indtaget af disse stoffer, kan det også være livsfarligt – for dig – at give indblæsninger, for eksempel til parathionforgiftede (tidligere Bladan).

Nedenfor er vist en liste, der omhandler disse stoffer.

Stoffer der tilhører denne gruppe gifte, er mærket ”Tx”, det drejer sig om:

DLG Parathion 35
Zolone emulsion
Dimecron 50SCW
Shell Phosdrin
Shell Dimethoat 28
Gusathion M WP 25

Førstehjælp.

Det kan dog lade sig gøre, at yde førstehjælp til personer der har indtaget ovenfornævnte stoffer, blot skal det gøres med stor forsigtighed.

Aftør mund og næse på den forgiftede.

Læg et lommetørklæde – lagt samme to gange – over den forgiftedes mund og næse.

Drej dit hoved væk fra den forgiftede, når du selv skal trække vejret.

Ved forgiftning med calciumcyanid – calcyan 42 – er det direkte livsfarligt at give indblæsninger, så lad være!.