nyt-net.dk

 
 

 

Frie Luftveje

Tilbage til førstehjælp

 
                 
 

En forudsætning for, at der kan ydes førstehjælp til en tilskadekommen er, at denne kan trække vejret.

Er luftvejene blokeret, hvilket der kan være flere årsager til, så må førstehjælperen som det første

SKABE FRIE LUFTVEJE.

 
                 
 

Ligger den bevidstløse på ryggen, kan underkæben falde tilbage, herved falder også tungen tilbage og lukker for lufttilførslen.

Tilgang af luft til lungerne kan endvidere være hindret på grund af blødninger eller fremmedlegeme i munden og svælget, hvorfor sådant straks må fjernes.

Frie luftveje opnås ved at fatte med den ene hånd på issen og med den anden hånd om hagen.

Underkæben trækkes frem, og hovedet bøjes så langt bagover som muligt.

Derved løftes tungen, og der åbnes for luftvejen.

 
                 
 

Er der fremmedlegeme i munden, halsen eller svælget, må dette først fjernes.

Dette gøres ved at dreje den tilskadekomnes hoved til den ene side, og med to fingre fjernes fremmedlegemet forsigtigt.

Pas på ikke at skubbe fremmedlegemet længere ned i halsen.

Herefter undersøges igen for vejrtrækning ved, at lægge øret tæt ved den bevidstløses næse og  mund og se på brystkassen.

 
                 
   


SE  -  FØL  -  LYT

   
                 
 

Trækker han/hun vejret:                              Læg ham/hende i aflåst sideleje (se aflåst sideleje)

Trækker han/hun ikke vejret:                     Giv kunstigt åndedræt (se kunstigt åndedræt)