nyt-net.dk

 
 

 

Knoglebrud

Tilbage til førstehjælp

 
                 
 

Knoglebrud kan forekomme ved slag, vridninger eller bøjning af en knogle.
Der kommer løshed, smerte og hævelse på brudstedet, og da brudenderne kan skydes forbi hinanden, kan der forekomme forkortning af det brækkede lem.

Afhængigt af hudens tilstand over brudstedet skelnes mellem:

Lukket brud.
Truende åbent brud.
Åbent brud.
 
                 
 

Ved lukket brud:
 
Huden er hel og ubeskadiget.
Der er smerte svarende til brudstedet.
 
                 
 

En knoglespids kan rive hul på et blodkar, overrive en nerve eller lædere en muskel.
Ved lukket brud kan der opstå en indre blødning, der viser sig ved en hævelse på brudstedet.
En sådan blødning kan medføre så stort blodtab, at der opstår schoktilstand.

 
                 
  Ved truende åbent benbrud.
 
Huden er hel og ubeskadiget.
Der er smerte svarende til brudstedet.
Det er tydeligt at se benspidsen under den ikke brudte hudoverflade. 
             
 

Førstehjælp ved knoglebrud.

Førstehjælp består i at afstive brudstedet, idet enhver bevægelse her vil fremkalde voldsomme smerte, øget blødning, fare for læsion af blodkar og nerver, udvikling af shock eller omdannelse af et lukket brud til et åbent brud.

Ved åbent brud anlægges forbinding.  

Blødning standses uden at det blødende sted løftes.

Shockforebyggelse.

Ved brud i ben, læg den tilskadekomne ned.

Ved brud i armene, lad den tilskadekomne sidde.
Bliver han/hun bleg, læg ham/hende ned.  

 
                 
 Ledskred.

Når et led udsættes for voldsom vridning eller slag, kan der ske ledskred, 
det vil sige at ledenderne glider fra hinanden.

        Det sker hyppigst i fingre, skuldre og albueled.

        Der kommer:

Formforandring.

Ophævet bevægelighed.

Stærk smerte.