nyt-net.dk

 
 

 

Kunstigt Åndedræt

Tilbage til førstehjælp

 
                 
 

Kunstigt åndedræt skal påbegyndes øjeblikkeligt, når det er konstateret, at den tilskadekomne ikke trækker vejret. (Efter at der er skabt frie luftveje).  

kunstigt åndedræt gives efter en af følgende måder:

(Hver metode bliver omtalt nedenfor)  

 
                 
 

Mund-til-næse-metoden
Mund-til-mund-metoden
Mund-til-næse og mund-metoden

Den tilskadekomne skal ligge på ryggen, hovedet holdes stærkt bagoverbøjet (frie luft veje).

Førstehjælperen knæler ned på begge knæ ud for den tilskadekomnes hoved og blæser med sin vidt åbne mund ind gennem hans/hendes næse, medens han/hun ser, om brystkassen løfter sig, som ved normal indånding.

Vær opmærksom på, at hovedet på den tilskadekomne hele tiden er stærkt bagoverbøjet, og at der blæses lige ned gennem næseborene.

Den tilskadekomnes udånding sker af sig selv, idet hans/hendes hoved fortsat holdes stærkt bagoverbøjet, og derved skabes der størst mulig fri passage.

Førstehjælperen ånder ind, medens han/hun drejer hovedet og ser, at den tilskadekomnes brystkasse falder sammen.

Når brystkassen er faldet sammen (den tilskadekomne udånder) – blæses igen.  

 
                 
  MUND-TIL-NÆSE-METODEN:

Førstehjælperens læber skal under indblæsningen hvile på den tilskadekomnes kinder.

De må ikke røre hans/hendes næsefløje og ikke presse næseborene sammen.

Det kunstige åndedræt skal fortsætte, til der kommer hjælp, eller indtil den tilskadekomne kan trække vejret selv.

Er det ikke muligt at blæse gennem hans/hendes næse, fordi den er tilstoppet, så bruges:  

 
                 
 

MUND-TIL-MUND-METODEN:

Hovedet holdes stærkt bagoverbøjet (se frie luftveje), hånden der holder kæben, åbner den tilskadekomnes mund.

Førstehjælperen lægger sine læber over den let åbne mund og blæser.

Under indblæsningen presser førstehjælperen sin kind mod den tilskadekomnes næsebor og lukker disse.

Næsen kan lukkes med tommel- og pegefinger på den hånd, der holder issen.

Drejer det sig om et spædebarn, bruger man:  

 
                 
  MUND-TIL-NÆSE OG MUND-METODEN:

Hold barnets hoved let bagoverbøjet (skab frie luftveje) og blæs gennem både næse og mund

 
                 
 

Rytmen ved kunstigt åndedræt:

Der findes ingen regler for, hvor hurtigt man skal blæse ved kunstigt åndedræt, det vigtigste er, at der bliver givet kunstigt åndedræt, og at førstehjælperen benytter en rytme, der er afpasset således, at han/hun selv kan holde ud i en længere periode at give kunstigt åndedræt.

Rytmen af det kunstige åndedræt skal være hurtigere til børn, og indblæsningerne skal kun være lette pust.

Husk at se efter om brystkassen løfter sig.