nyt-net.dk

 
 

 

Aflåst Sideleje

Tilbage til førstehjælp

 
                 
  Bevidstløse, som selv trækker vejret, skal  ALTID  anbringes i aflåst sideleje.
I aflåst sideleje vil den bevidstløse kunne trække vejret frit, idet brystkassen delvis er fri af underlaget, og lungerne får derved gode arbejdsbetingelser.
Slim, blod og opkastninger kan løbe ud af munden og tilstopper ikke luftvejene på grund af luftrørets skrå forløb, hvor munden og næsen ligger lavere end luftrørets start ved lungerne.
Aflåsningen vil hindre, at den bevidstløse ruller tilbage til rygleje, eller om på maven.

I sideleje ligger den bevidstløse på siden med:

punkttegn

Underste arm strakt bagud.

punkttegn

Underste ben bøjet i hoften og knæ.

punkttegn

Øverste arm med hånden under kinden.

punkttegn

Øverste ben strakt – hovedet bøjet bagover.  

punkttegn

Munden åben

HUSK!!!   Udnyt terrænet, således at den tilskadekomne kommer til at ligge med hovedet lavest, dette vil forebygge chok (se afsnittet om chok).

 
                 
   

Vigtigt: Bevidstløse må aldrig efterlades liggende på ryggen

   
                 
  Inden vending af en bevidstløs, er det vigtigt, at førstehjælperen så godt som det er muligt, sikre sig at den tilskadekomne ikke har brud på rygsøjlen eller brud på nakkehvirvlerne.
Er dette tilfældet, skal der bruges en anden teknik for at vende den tilskadekomne, end den der er beskrevet her.

(Se afsnittene – Brud på rygsøjlen og brud på nakkehvirvlerne).

Herudover skal der tages hensyn til, hvilken side den tilskadekomne skal lejres på, idet den gyldne regel om at:
 
                 
   

Alle lungeskader og alle skader i hovedet: ALTID lejres på den syge side.

   
                 
 

Vending af bevidstløs fra rygleje til aflåst sideleje:  

Inden vending af en bevidstløs, er det vigtigt, at førstehjælperen så godt som det er muligt, sikre sig at den tilskadekomne ikke har brud på rygsøjlen eller brud på nakkehvirvlerne.
Er dette tilfældet, skal der bruges en anden teknik for at vende den tilskadekomne, end den der er beskrevet her.
(Se afsnittene – Brud på rygsøjlen og brud på nakkehvirvlerne).

Herudover skal der tages hensyn til, hvilken side den tilskadekomne skal lejres på, idet den gyldne regel om at:

 
                 
  Knæl ned ved den side, hvortil vendingen skal ske. Læg den arm, hvorom vendingen skal ske, tæt ind til kroppen med håndfladen under sædet og armen helt strakt.      
                 
    Bøj benet på samme side stærkt i hoften og knæ og støt i denne stilling, det bøjede ben kan ”låses” ved, at lægge det strakte ben hen over det bøjede bens fod.  
                 
  Tag fat med den ene hånd om den tilskadekomnes modsatte skulder og med den anden om hoften.
Drej den tilskadekomne om på siden over den strakte arm, med et roligt træk.
   
                 
   

Flyt derefter hånden fra den tilskadekomnes skulder og støt hans/hendes hoved under resten af vendingen.

Ret på hovedet stilling, så der er afløb fra næse og mund (frie luftveje), og træk underarmen fri, ved at trække over albueleddet og ret på benstillingen.

 
                 
  Den tilskadekomne ligger nu i aflåst sideleje.    
                 
   

Kontroller igen vejrtrækningen