nyt-net.dk

 
 

 

Store Blødninger

Tilbage til førstehjælp

 
                 
 

Arterieblødning.

(vist med rødt på alle figurer på denne side)

En arterie (pulsåre) fører blodet fra hjertet ud i kroppen.

Blodet pumpes gennem årer ved hjertets sammentrækning, hvilket kan føles som pulsslag, når man lægger sine fingre på en arterie.

Hvis en arterie skæres eller rives over ved et ulykkestilfælde, sprøjter blodet ud i takt med pulsen (hjertets slag), og der mistes hurtigt meget blod.

Læsion af en arterie på halsen, i armhulen, på overarmen, i lysken og på låret giver meget voldsomme sprøjtende blødninger, der på få minutter kan koste den tilskadekomne livet, med mindre der straks bliver grebet ind.  

 
                 
   

Der er ingen tid at spilde - led ikke efter forbinding
- men tryk omgående en finger i det sprøjtende sår.

   
                 
   

Tænk ikke på om du kommer til at tilføre såret bakterier eller anden form for snavs, det vigtigste er at du får standset blødningen og dermed reder liv.

   
                 
 

Veneblødning.

(vist med blå på alle figurer på denne hjemmeside)

En vene (tilbageløbsåre) fører blodet fra kroppen tilbage mod hjertet.
Blodstrømmen er glidende (ingen pulsbølge).
Hvis en vene skæres eller rives over, kommer blødningen i en jævn strøm.
Blødningen bliver kraftig, hvis det drejer sig om en stor vene.

Også ved kraftige veneblødninger, kan det blive nødvendigt, at standse blødningen ved, at trykke en finger i såret, indtil der kan anlægges en trykforbinding. (se trykforbindinger).  

 
                 
 

Førstehjælp ved store blødninger.

Pres omgående en finger direkte i såret, på det sted hvorfra blødningen kommer.

Læg den tilskadekomne ned (forebyg mod schok).

Løft om muligt det blødende sted (over hjertehøjde). Derved mindskes blodudstrømningen.
Hold det blødende sted løftet.

Fortsæt trykket med fingrene indtil den tilskadekomne kommer under kyndig behandling, eller en effektiv forbinding eventuelt trykforbinding kan anlægges.

Ved voldsomme blødninger fra vener, ydes førstehjælp som ovenfor beskrevet.

HUSK!!!   Ved kraftige arterie- eller veneblødninger, skal skadesstedet så vidt det kan lade sig gøre, løftes så højt at det er  over hjertehøjde.